Skip to content

Zorgverzekering

Center Paramedische Praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor al uw zorg betreffende fysiotherapie, oefentherapie en diëtetiek kunt u bij ons terecht, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Zonder verwijzing naar Center Paramedische Praktijk, zo werkt dat!

De wetten Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) en Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) maken dit mogelijk. Het grote voordeel van directe toegankelijkheid is dat u rechtstreeks terecht kunt bij de gewenste behandelaar en dat de behandeling direct kan beginnen. De behandelaar zal eerst een screening uitvoeren. Dit betekent dat hij vaststelt of u bij de juiste zorgverlener bent. Bij twijfel kan de huisarts worden geïnformeerd, aangezien de huisarts de centrale rol speelt in de coördinatie van uw zorg. Tenzij u aangeeft dat niet te willen.

Vergoeding fysiotherapie, oefentherapie en diëtetiek

Fysiotherapie en Oefentherapie

Fysiotherapie en oefentherapie worden voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten gelden andere regels.

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt

Check altijd goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. U kunt hier precies zien voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent per jaar.

Wanneer wordt fysiotherapie of oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering?

In sommige gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De regels zijn behoorlijk ingewikkeld. Vraag bij twijfel uw therapeut of zorgverzekeraar om opheldering.

Vergoeding fysiotherapie/oefentherapie vanuit de basisverzekering voor kinderen/jongeren tot 18 jaar:

  • Tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie sowieso vergoed. Voor de vergoeding van extra behandelingen is toestemming nodig van de zorgverzekeraar.
  • Tot 18 jaar wordt fysiotherapie voor aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie staan volledig vergoed.

Vergoeding fysiotherapie/oefentherapie vanuit de basisverzekering vanaf 18 jaar:

  • Als u een aandoening heeft die op de lijst chronische aandoeningen staat, wordt fysiotherapie vanaf de 20ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Bij artrose aan knie of heup krijgt u maximaal 12 behandelingen in 12 maanden vergoed.
  • Bij urineverlies krijgt u eenmalig 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.
  • Bij etalagebenen (PAV) krijgt u maximaal 37 behandelingen per jaar vergoed. Met de voorwaarde dat de therapeut is aangesloten bij Chronisch ZorgNet
  • Bij COPD krijgt u, afhankelijk van de ziektelast en ziektestabiliteit (longaanvallen), tot maximaal 70 behandelingen per jaar vergoed
  • Fysiotherapie bij ziekenhuisopname wordt vergoed

Als fysiotherapie/oefentherapie onder de basisverzekering valt, betaalt u vanaf 18 jaar eerst het eigen risico (als dat tenminste niet al besteed is aan andere zorg). Let op: als de behandeling doorloopt in een volgende kalenderjaar betaalt u opnieuw het eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Diëtetiek

Diëtetiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering van alle zorgverzekeraars, u krijgt een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. Voor deze vergoeding geldt dat het ten koste gaat van het eigen risico. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar heeft u mogelijk recht op meer uren dieetadvisering. Voor een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

U hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. In dit geval is er een verwijzing nodig van de huisarts of praktijkondersteuner. Ook voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering worden alle voorwaarden vermeld waaraan moet worden voldaan om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Hierin wordt tevens vermeld hoeveel uren uit een aanvullende verzekering worden vergoed.