Skip to content

GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een tweejarige aanpak naar een gezonde leefstijl die zich richt op een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en duurzame gedragsverandering. Een GLI bestaat uit een behandelfase gevolgd door een onderhoudsfase en wordt vormgegeven door individuele- en groepsbijeenkomsten. Het doel is om volwassenen met obesitas of overgewicht en andere risicofactoren te begeleiden naar een duurzaam gezondere leefstijl. De overheid wil hiermee de gezondheidseffecten en maatschappelijke consequenties van overgewicht beperken. (Ernstig) overgewicht hangt namelijk samen met veel andere aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, diverse soorten kanker, maar ook met bijvoorbeeld onvruchtbaarheid, artrose en depressieve klachten.

Een GLI komt in de basisverzekering zodra die de erkenning ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ heeft vanuit het erkenningstraject van het RIVM. Als een interventie de juiste erkenning heeft, is het aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij vergoeden en contracteren. De interventie die binnen Center Paramedische Praktijk wordt toegepast is SLIMMER.

Het SLIMMER project is bedoeld voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd risico op type 2 diabetes (prediabeten) en/of mensen met obesitas (BMI 30-40), die in staat zijn een leefstijlprogramma te volgen. De deelnemers worden geselecteerd en geworven door de huisartsenpraktijk (praktijkondersteuner en/of huisarts).

GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie)

Locaties

Hoptille

Hoptille 465
1102 PJ Amsterdam
T. 020 6973074
E. info@c-enter.org