Skip to content

Perifeer Arterieel Vaatlijden (Etalagebenen)

Bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV), ook wel bekend als etalagebenen, is sprake van een vernauwing in de slagaders die naar de beenspieren gaan. In rust kunnen de spieren nog van voldoende bloed en dus zuurstof worden voorzien, maar bij inspanning is er een tekort. De spieren vragen dan om meer zuurstof dan de slagader door de vernauwing kan laten. Dit leidt tot krampachtige pijn of een doof gevoel bij inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn. Patiënten proberen de pijn voor anderen te maskeren door bijvoorbeeld stil te staan voor een etalage. Zo krijgen de benen rust en trekt de pijn weg. Daarom wordt de aandoening ook wel etalagebenen genoemd.

Naar schatting heeft 3% procent van 55-plussers last van deze aandoening en 14% van 70-plussers. Factoren die de kans op perifeer arterieel vaatlijden vergroten en de aandoening sneller doen verergeren zijn roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, te weinig beweging, ongezonde voeding, diabetes en overgewicht. Roken is verreweg de grootste risicofactor. Meer dan 25% van het totale risico kan toegeschreven worden aan roken.

Bij Center Paramedische Praktijk bieden wij behandelingen voor patiënten met PAV om de bloedtoevoer naar de benen te verbeteren en de symptomen te verlichten. Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet en werken intensief samen met vaatchirurgen en diëtisten om naar een optimaal resultaat toe te werken.

Hinder of belemmerende pijn tijdens het lopen? Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten helpen u graag op de volgende locaties.

Perifeer Arterieel Vaatlijden (Etalagebenen)

Locaties

Gein

Wisseloordplein 50
1106 MH Amsterdam
T. 020 – 6973074
E. info@c-enter.org

Venserpolder

Drostenburg 5a
1102 AM Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org