Skip to content

Op deze pagina informeren wij u graag over onze belangrijkste huisregels. Indien u na het lezen van deze reglementen nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan uw behandelaar of bellen of mailen naar de frontoffice.

Praktijkreglement

De eerste afspraak

 • Controleer zelf uw verzekeringspolis om na te gaan of u voor fysiotherapie, oefentherapie en/of diëtetiek (aanvullend) verzekerd bent en hoeveel behandelingen er door uw verzekeraar worden vergoed.
 • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee en daarnaast zoveel mogelijk relevante informatie zoals een eventuele verwijzing en verslagen van eerdere behandelingen.
 • Er wordt gestart met een korte check van uw gegevens, een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Indien mogelijk en gewenst kan dit online. Na deze intake wordt met u besproken of een traject bij ons zinvol kan zijn. Zo ja, dan zal er een behandelvoorstel worden gedaan. Er kan worden aangeraden dat bij een meer specifieke klacht, een in uw klacht gespecialiseerde, Center collega de behandeling gaat uitvoeren. Bent u reeds bekend in onze praktijk, dan kunt u altijd een voorkeur voor een behandelaar aangeven.

Waar aan te denken bij uw vervolgafspraken

 • Breng elke keer uw afsprakenkaart mee.
 • Kunt u niet op uw afspraak komen? Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. U kunt zich telefonisch afmelden op 020-6973074, indien niemand de telefoon opneemt dan kunt u het antwoordapparaat inspreken, of via de mail op info@c-enter.org.

Bij alle afspraken

 • Als er veranderingen zijn in uw situatie, laat ons dit dan weten. Dat kan gaan over veranderingen in uw klachtenbeeld of over veranderingen in uw gegevens (zoals adreswijzigingen of verandering van huisarts).
 • Neem uw eigen handdoek mee.
 • Als uw behandelaar afwezig is, wordt de behandeling, met uw goedkeuring, overgenomen door een collega.
 • Wees in de openbare ruimten alert op uw persoonlijke eigendommen.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

 • De tarieven kunt u vinden bij de frontoffice, in de wachtruimten en op onze website.
 • Bent u aanvullend verzekerd? Dan declareren wij direct bij uw zorgverzekeraar.
 • Indien u niet verzekerd bent of wanneer u het aantal behandelingen dat de zorgverzekeraar voor u vergoed overschrijdt, dient u uw consult direct te betalen. In het geval van een intake zal er pas een afspraak gemaakt worden indien u van te voren uw behandeling heeft betaald via uw bank of bij de frontoffice via de pin of contant.
 • Mocht u toch een nota ontvangen van Center dan dient deze uiterlijk 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Na 30 dagen heeft Center het recht om de incasso over te dragen aan een incassobureau. Hieraan zijn extra kosten verbonden voor u als cliënt.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Privacy en persoonsgegevens

 • Onze praktijk hanteert de normen die gesteld worden in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Voor meer informatie zie ons privacybeleid.

Klachtenregeling

 • Onze praktijk hanteert de normen die gesteld worden door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Voor meer informatie zie onze klachtenprocedure.