FNS (functionele neurologische stoornis)

FNS (functionele neurologische stoornis)

Patiënten met een functionele neurologische stoornis (FNS) ervaren een breed scala aan symptomen, waaronder verlammingen, verminderd huidgevoel, schokkende bewegingen, aanvallen die op epilepsie lijken, gehoorverlies, verminderd zicht, en vaak ervaren de meeste patiënten pijn, zij het in verschillende gradaties. Het opmerkelijke is dat op scans van het zenuwstelsel geen afwijkingen zichtbaar zijn, dit betekent dat er geen structurele schade aanwezig is. De klachten worden veroorzaakt door een functionele stoornis, dat wil zeggen dat het probleem wordt veroorzaakt door het onvermogen van de hersenen om signalen op de juiste wijze te verzenden en te ontvangen. 

Onze speciaal opgeleide fysiotherapeuten zijn aangesloten bij FNS-Net. Stichting FNS maakt zich hard voor betere behandelingsmogelijkheden voor patiënten met FNS. Er is steeds meer inzicht in de effectiviteit van verschillende behandelingen.

Bij Center Paramedische Praktijk bieden wij behandelingen aan voor patiënten met FNS op onze locaties in Diemen Zuid en Gein.

FNS (functionele neurologische stoornis)

Locaties

Diemen Zuid

Ouderkerkerlaan 34
1112 BE Diemen
T. 020 – 6973074
E. info@c-enter.org

Gein

Wisseloordplein 50
1106 MH Amsterdam
T. 020 – 6973074
E. info@c-enter.org

Duizeligheid

Duizeligheid

Een duizelig gevoel is moeilijk onder woorden te brengen. Niet iedereen bedoelt hetzelfde met het begrip duizeligheid. Er bestaan verschillende vormen van duizeligheid.

Wat is duizeligheid? In het algemeen verstaat men onder duizeligheid het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Het is het ondergaan van bewegingspatronen, die er in werkelijkheid niet zijn; duizeligheid is dus een illusie. Duizeligheid is altijd een symptoom, het is nooit een zelfstandig ziektebeeld.

Duizeligheid is een veel gehoorde klacht. Op het spreekuur van de huisarts is duizeligheid een veel gehoorde klacht. Als hoofdklacht komt het voor bij 3 tot 14% van de patiënten die een huisarts bezoeken. Het is ook een klacht die sterk leeftijdsafhankelijk is. Met name bij mensen ouder dan 65 jaar komt duizeligheid veel voor.

Bij Center Paramedische Praktijk bieden wij behandelingen voor patiënten met duizeligheid op de volgende locaties:

Duizeligheid

Locaties

Diemen Zuid

Ouderkerkerlaan 34
1112 BE Diemen
T. 020 – 6973074
E. info@c-enter.org

Reigersbos

Schonerwoerdstraat 7
1107 GA Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Diemen Noord

Houtbosch 2
1111 ST Diemen
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Venserpolder

Drostenburg 5a
1102 AM Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Hoptille

Hoptille 465
1102 PJ Amsterdam
T. 020 6973074
E. info@c-enter.org

Chronische Pijn

Chronische Pijn

Chronische pijn is een aandoening waarbij patiënten langdurig last hebben van pijn, zonder dat er een duidelijke oorzaak gevonden kan worden. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale factoren die de pijn in stand houden. De behandeling van chronische pijn is dan ook vaak gericht op het verminderen van deze factoren, om zo beter met de pijnklachten om te kunnen gaan. Bij Center Paramedische Praktijk kunnen we u helpen met een multidisciplinaire aanpak van chronische pijn. Dit betekent dat we samenwerken met verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld een psychosomatisch fysiotherapeut, psycholoog, huisarts en/of medisch specialist en ergotherapeut, om de pijnklachten te verminderen. We kijken naar uw persoonlijke situatie en stellen samen met u een behandelplan op.

De behandeling kan bestaan uit verschillende therapieën, zoals fysiotherapie, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en cognitieve gedragstherapie. Ook kunnen we u helpen met het verbeteren van uw slaap en voeding. Het is belangrijk om te beseffen dat er geen standaardbehandeling is voor chronische pijn, elke patiënt is anders en de behandeling zal dan ook op maat worden gemaakt.

Ons doel is om samen met u te werken aan het verminderen van de pijnklachten en het verbeteren van uw kwaliteit van leven. We streven ernaar om u te helpen om weer de dingen te kunnen doen die u graag doet, zonder dat u hierbij gehinderd wordt door pijn.

Chronische Pijn

Locaties

Gein

Wisseloordplein 50
1106 MH Amsterdam
T. 020 – 6973074
E. info@c-enter.org

Parkinson

Parkinson

Parkinson is een enorm complexe ziekte die ontstaat in de hersenen, maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen vorm van parkinson. Van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan aan de vloer en geen initiatief meer tonen. De behandeling en begeleiding bij parkinson vragen om een heel specialistische en deskundige aanpak. Daarbij moet telkens opnieuw gekeken worden naar de behoeften en de wensen van degene met parkinson en hun naasten. Een team van zorgverleners is daarom – elk vanuit hun eigen specialisme – betrokken bij de zorg. Door de verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. Dat maakt de behandeling multidisciplinair. Specifieke deskundigheid, kennis en kunde van zorgverleners is noodzakelijk. Samenwerken en afstemmen met zowel de cliënt met parkinson als collega zorgverleners is daarom van groot belang. Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn aangesloten bij ParkinsonNet en bieden deze zorg zowel bij u aan huis of in de praktijk.

Parkinson

Locaties

Gein

Wisseloordplein 50
1106 MH Amsterdam
T. 020 – 6973074
E. info@c-enter.org

Venserpolder

Drostenburg 5a
1102 AM Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Holendrecht

Niftrikhof 20
1106 SB Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Perifeer Arterieel Vaatlijden (Etalagebenen)

Perifeer Arterieel Vaatlijden (Etalagebenen)

Bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV), ook wel bekend als etalagebenen, is sprake van een vernauwing in de slagaders die naar de beenspieren gaan. In rust kunnen de spieren nog van voldoende bloed en dus zuurstof worden voorzien, maar bij inspanning is er een tekort. De spieren vragen dan om meer zuurstof dan de slagader door de vernauwing kan laten. Dit leidt tot krampachtige pijn of een doof gevoel bij inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn. Patiënten proberen de pijn voor anderen te maskeren door bijvoorbeeld stil te staan voor een etalage. Zo krijgen de benen rust en trekt de pijn weg. Daarom wordt de aandoening ook wel etalagebenen genoemd.

Naar schatting heeft 3% procent van 55-plussers last van deze aandoening en 14% van 70-plussers. Factoren die de kans op perifeer arterieel vaatlijden vergroten en de aandoening sneller doen verergeren zijn roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, te weinig beweging, ongezonde voeding, diabetes en overgewicht. Roken is verreweg de grootste risicofactor. Meer dan 25% van het totale risico kan toegeschreven worden aan roken.

Bij Center Paramedische Praktijk bieden wij behandelingen voor patiënten met PAV om de bloedtoevoer naar de benen te verbeteren en de symptomen te verlichten. Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet en werken intensief samen met vaatchirurgen en diëtisten om naar een optimaal resultaat toe te werken.

Hinder of belemmerende pijn tijdens het lopen? Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten helpen u graag op de volgende locaties.

Perifeer Arterieel Vaatlijden (Etalagebenen)

Locaties

Gein

Wisseloordplein 50
1106 MH Amsterdam
T. 020 – 6973074
E. info@c-enter.org

Venserpolder

Drostenburg 5a
1102 AM Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

COPD

COPD

COPD, ofwel Chronic Obstructive Pulmonary Disease, is een chronische longziekte die de ademhaling bemoeilijkt. COPD kan leiden tot kortademigheid, hoesten en slijmproductie, wat de kwaliteit van leven van patiënten aanzienlijk kan verminderen.

Bij Center Paramedische Praktijk bieden wij behandelingen voor patiënten met COPD om de symptomen te verlichten en de algehele gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Onze fysiotherapeuten werken intensief samen met medisch specialisten en verpleegkundigen uit het ziekenhuis, huisartsen en POH, maar ook met diëtisten en ergotherapeuten om zo samen met patiënten een behandelplan op maat te maken dat is afgestemd op hun individuele behoeften en doelen.

Belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD zijn het verbeteren en aanleren van ademhalingstechnieken, het verbeteren van de algehele spierkracht en uithoudingsvermogen, maar ook adviezen over leefstijl en dieet, dit gebeurt in samenwerking met onze diëtisten.
Als u of een geliefde COPD heeft en op zoek is naar een effectieve behandeling, neem dan gerust contact op met ons voor meer informatie. Onze fysiotherapeuten staan op verschillende locaties klaar om u te helpen.

COPD

Locaties

Gein

Wisseloordplein 50
1106 MH Amsterdam
T. 020 – 6973074
E. info@c-enter.org

Holendrecht

Niftrikhof 20
1106 SB Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Hoptille

Hoptille 465
1102 PJ Amsterdam
T. 020 6973074
E. info@c-enter.org

Medische Trainingstherapie

Medische Trainingstherapie

Medische trainingstherapie is een vorm van therapie die zich richt op het verbeteren van de fysieke gezondheid en het functioneren van patiënten door middel van specifieke oefeningen en training. Deze therapie wordt vaak gebruikt bij patiënten die herstellen van blessures of chirurgische ingrepen, of bij patiënten met chronische aandoeningen die hun fysieke en mentale gezondheid willen verbeteren of onderhouden. Maar ook als u het bewegen weer wilt oppakken, uw programma wilt uitbreiden of een andere specifieke hulpvraag heeft, is dit wellicht een geschikte behandelmethode voor u.

Gezondheid en bewegen zijn nauw met elkaar verbonden! Bij Center Paramedische Praktijk bieden we de mogelijkheid om één of twee keer per week te trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut (in opleiding).

Medische Trainingstherapie

Locaties

Gein

Wisseloordplein 50
1106 MH Amsterdam
T. 020 – 6973074
E. info@c-enter.org

Reigersbos

Schonerwoerdstraat 7
1107 GA Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Diemen Noord

Houtbosch 2
1111 ST Diemen
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Venserpolder

Drostenburg 5a
1102 AM Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Holendrecht

Niftrikhof 20
1106 SB Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Hoptille

Hoptille 465
1102 PJ Amsterdam
T. 020 6973074
E. info@c-enter.org

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie is een gespecialiseerd vakgebied binnen de fysiotherapie dat zich richt op het behandelen van ouderen. Deze vorm van fysiotherapie is gericht op het verbeteren van de gezondheid en het functioneren van ouderen door middel van bewegingstherapie en andere specifieke interventies.

Oudere patiënten hebben vaak speciale behoeften en uitdagingen als het gaat om het bewaren van hun mobiliteit en het behouden van hun onafhankelijkheid. Geriatrie fysiotherapie richt zich op het beoordelen en behandelen van deze specifieke uitdagingen, waaronder valpreventie, het verminderen van pijn en het verbeteren van de mobiliteit. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de samenwerking met andere disciplines. Onze geriatrie fysiotherapeuten beschikken over een groot netwerk van zorgverleners, zoals bijvoorbeeld ergotherapeuten, diëtisten, huisartsen en POH, ook zijn er korte lijntjes met het sociaal domein.

Bij Center Paramedische Praktijk hebben we speciaal opgeleide en ervaren geriatrie fysiotherapeuten die zich richten op het helpen van oudere patiënten bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven. U bent van harte welkom in één van onze praktijken. Uiteraard brengen onze fysiotherapeuten graag een bezoek bij u thuis of in het verzorgingstehuis om met u (en uw familie) een individueel behandelplan op te stellen dat is afgestemd op uw specifieke behoeften en doelen.

Geriatrie fysiotherapie

Locaties

Gein

Wisseloordplein 50
1106 MH Amsterdam
T. 020 – 6973074
E. info@c-enter.org

Reigersbos

Schonerwoerdstraat 7
1107 GA Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Diemen Noord

Houtbosch 2
1111 ST Diemen
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Holendrecht

Niftrikhof 20
1106 SB Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Hoptille

Hoptille 465
1102 PJ Amsterdam
T. 020 6973074
E. info@c-enter.org

Handtherapie

Handtherapie

Handfysiotherapie is speciaal gericht op de revalidatie/behandeling van letsels aan hand(en), vingers, duim en pols(en). Dat kan soms ook na een operatie zijn. Het is gericht op het opheffen of verminderen van pijn, zwelling, stijfheid, tintelingen of krachtverlies zodat u uw hand(en) weer zo optimaal mogelijk kunt gebruiken. Handfysiotherapie is erop gericht om weer zelfstandig te kunnen functioneren zodat u weer werk in huis of buitenshuis kan doen, een hobby kunt oppakken en/of weer kunt gaan sporten.

De letsels en aandoeningen van spieren, pezen, banden, botten, gewrichten, zenuwen en
huid kunnen op verschillende manieren zijn ontstaan door bijvoorbeeld: overbelasting en CANS (vroeger werd dit RSI genoemd), peesontstekingen/peesschedeontstekingen (bijvoorbeeld m. quervain, triggerfinger/duim) en zenuwbeklemmingen (bijvoorbeeld carpaal tunnelsyndroom), klachten aan de vingers/pols na trauma (bijvoorbeeld malletfinger, breuk, skiduim), operatie na doorgesneden pezen, zenuwen, bloedvaten en/of botbreuken waarvoor een chirurgische ingreep heeft plaatsgevonden. Instabiliteit van vingers en/of pols, Chronisch Regionaal Pijnsyndroom (vroeger bekend als posttraumatische dystrofie) en degeneratieve aandoeningen, zoals artrose, ziekte van Dupuytren en reuma.

Bent u op zoek naar een helpende hand? Handfysiotherapie kan een langdurig en intensief traject zijn, waarbij uw medewerking en inzet van groot belang is. Bij Center Paramedische Praktijk hebben we een ervaren handtherapeut die u graag helpt bij het maken van een geschikt behandelplan en de uitvoering hiervan.

Handtherapie

Locaties

Holendrecht

Niftrikhof 20
1106 SB Amsterdam
T. (020) 6973074
E. info@c-enter.org

Hydrotherapie

Hydrotherapie

Hydrotherapie is een vorm van therapie die wordt uitgevoerd in water met een temperatuur van ongeveer 32 graden celcius. Het water biedt een veilige en ondersteunende omgeving voor patiënten om te oefenen en te bewegen, waardoor het een uitstekende therapie is voor mensen met een blessure of aandoening die het moeilijk maakt om op het droge te oefenen.

Hydrotherapie kan worden gebruikt voor verschillende aandoeningen en blessures, waaronder musculoskeletale aandoeningen, revalidatie na een operatie, neurologische aandoeningen, enzovoort. Het warme water vermindert de pijn terwijl de opwaartse druk van het water de patiënten helpt om bewegingen te maken die ze misschien niet kunnen doen op het droge.

Opzet van de therapie:

  • De therapie wordt gegeven in groepen door twee ervaren, speciaal hiervoor opgeleide therapeuten, die in het water aanwezig zijn.
  • Per therapeut kunnen er maximaal 10 mensen deelnemen;
  • Er geldt een eigen bijdrage van €25,=;
  • Een verwijzing van de huisarts of medisch specialist is verplicht;
  • Voorafgaand aan de therapie wordt er in de praktijk een intake gedaan;
  • Er wordt 12 weken achtereen, op de donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur, in het water geoefend.
  • De hydrotherapie wordt gegeven in het zwembad bij Optisport op het Anton de Komplein 157 in Amsterdam Zuidoost.

Hydrotherapie

Locaties

Hoptille

Hoptille 465
1102 PJ Amsterdam
T. 020 6973074
E. info@c-enter.org